Cemil KILIÇ - İlahiyatçı Yazar - Muhammedî İslam'ın Tebliğcisi

Tüm (79) Makaleler

Yeni İslam, Yeniden İslam; MUHAMMEDÎ İSLAM!

Cemil Kılıç yazdı 8.3.2018 21:08:16

Yeni İslam, Yeniden İslam; MUHAMMEDÎ İSLAM!

Yeni bir İslam yorumuna duyulan ihtiyacın tespiti, kimilerince reformizm olarak değerlendirilip boğulmak istense de İslamî tecrübe bu konuda aslında kendi kavramını üretmiştir. Bu kavram “tecdid” kavramıdır. Tecdid, Arapçada yenileme manasına gelmektedir. Zamanla kaybolmaya yüz tutmuş özü ortaya çıkarıp yeniden idraklere ulaştırma hareketi olarak tecdid, İslamî yenilemenin / yenilenmenin anahtarıdır. Tecdid, dinî değerleri ve dinsel hükümleri, içinde yaşanan toplumun gereklerine göre yeniden yorumlama ve çağa uyarlama hareketidir. Bu işi deruhte edenlere de “müceddid” denilmektedir.

ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR

Cemil Kılıç yazdı 17.2.2018 11:51:37

ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR

Karanlık ile aydınlığın savaşı ezelden ebede değin sürüyor. Bu savaş gerçekten bir savaş mıdır? Ve savaş dediğimiz şey her zaman menfi bir anlama mı sahiptir? Derin felsefî izahlara girişmek elbette mümkün. Ne var ki her felsefî izahın karşısında yeni bir izaha daha yönelmek olasıdır. Kim bilir belki de savaş zıtların birliğinden doğan ve ilerleme için kaçınılmaz olan bir mücadele halinden başka bir şey değildir.

CEMİL KILIÇ'IN KALEMİNDEN: KUR'AN KİMİN SÖZÜ?

Cemil Kılıç yazdı 7.1.2018 14:41:48

CEMİL KILIÇ'IN KALEMİNDEN: KUR'AN KİMİN SÖZÜ?

İslam teolojisinin önemli tartışma konularından biri de Kur’an’ın kimin sözü olduğu meselesidir. Bu büyük bir kelamî ve felsefî tartışmadır. Kur’an’ın Tanrı sözü mü olduğu yoksa Tanrı’nın yaratması mı olduğu yani mahluk mu olduğu yönündeki bu münakaşa, bazı itikadî İslam ekollerinin oluşumunda rol oynamış çok şiddetli ve çok merkezî bir sorunu içermektedir.

Cemil KILIÇ Yazdı: HALKLARIN KARDEŞLİĞİ VE HZ. MUHAMMED

Cemil Kılıç yazdı 20.11.2017 17:18:49

Cemil KILIÇ Yazdı: HALKLARIN KARDEŞLİĞİ VE HZ. MUHAMMED

İslam inancı ve mezhepçilik üzerinden bugün neredeyse bütün dünyaya kin ve nefret tohumu ekmeye çalışanlara karşı, gerçeğin üzerindeki külü silip savurarak inanç ve düşünce dünyamızı yeniden inşa etmek her Müslüman için dinsel, ahlakî ve vicdanî bir yükümlülüktür. İşte bu inşa faaliyetinin en önemli ve temel unsuru da son peygamber Hz. Muhammed’i hakkıyla tanımaktır. Onu tanımak ve büyük iletisini kavramak hem Müslümanlar için hem de bütün dünya için gerçek barışa ve kardeşliğe doğru atılmış çok değerli bir adım olacaktır.

CEMİL KILIÇ YAZDI: Müftülere Nikah Kıyma Yetkisi İslam'a Aykırıdır!

Cemil Kılıç yazdı 5.10.2017 16:39:20

CEMİL KILIÇ YAZDI: Müftülere Nikah Kıyma Yetkisi İslam'a Aykırıdır!

Hükümet yasal bir düzenleme ile müftülere / müftülüklere nikah kıyma yetkisi vermeye hazırlanıyor. Gerekçe olarak nikah işlerini kolaylaştırmayı öne sürüyor. Konunun çok yönlü tartışılması gerekirken, tasarıyı alelacele kanunlaştırma gayreti göze çarpıyor. Bu konu son derece hassas bir konu. Çok büyük yanlışlıkların yapılmakta olduğunu ortaya koymak adına konuya dair bir kaç hususa değinme gereği duyuyorum.

CUMHURBAŞKANINA SORULAR...

Cemil Kılıç yazdı 1.10.2017 11:42:46

CUMHURBAŞKANINA SORULAR...

Cumhurbaşkanımızın, kendi adının verildiği bir İmam Hatip Lisesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada; “CHP’nin tek parti olarak iktidarda olduğu dönemlerde cenaze yıkayacak imam yoktu... Tek parti döneminde köklü dini kurumların kapısına kilit vuruldu. Milletimiz bırakınız Kuran-ı Kerim eğitimini, cenazesinin ortada kalacağından korkmaya başlamıştı.” şeklinde sözler söylediğini basında okuduk, televizyonlarda izledik.

CEMİL KILIÇ YAZDI: ATATÜRK'Ü DİNCİLEŞTİRMEK!

Cemil Kılıç yazdı 25.9.2017 23:05:36

CEMİL KILIÇ YAZDI: ATATÜRK'Ü DİNCİLEŞTİRMEK!

Atatürk, aklımızın özgürlük bayrağıdır! Atatürk, vicdanımızın kurtuluş bayrağıdır! Atatürk, irfanımızın dinsel hurafe ve bidatlara karşı isyan bayrağıdır! Atatürk, terörize edilmiş kanlı cihat anlayışı yerine yurtta barış, dünyada barış diyen sulh bayrağıdır! Atatürk, tam bağımsız Türkiye ülküsünün istiklal bayrağıdır! Bayrağımızın indirilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz.

ilk Geri 1 2 3 ileri Son